Workum | straatinfo

Buurten in en rondom Workum

Ontdek wat men gemiddelde per wijk verdient! Selecteer één van onderstaande wijken om een indruk te krijgen van bevolkingssamenstelling, zoals de verdeling mannen vs. vrouwen en leeftijd gegevens. Van Workum zijn ook buurtgegevens beschikbaar zoals gemiddelde prijs van de koopwoningen en de verhouding huur- en koopwoningen rondom Workum.

Oudega De Fryske Marren 2016
Oudega De Fryske Marren 2016
Kolderwolde De Fryske Marren 2016
Kolderwolde De Fryske Marren 2016
Bakhuizen De Fryske Marren 2016
Bakhuizen De Fryske Marren 2016
Rijs De Fryske Marren 2016
Rijs De Fryske Marren 2016
Mirns De Fryske Marren 2016
Mirns De Fryske Marren 2016
Elahuizen De Fryske Marren 2016
Elahuizen De Fryske Marren 2016
Harich De Fryske Marren 2016
Harich De Fryske Marren 2016
Waaksens Littenseradiel 2016
Balk De Fryske Marren 2016
Balk De Fryske Marren 2016
Ruigahuizen De Fryske Marren 2016
Ruigahuizen De Fryske Marren 2016
Oudemirdum De Fryske Marren 2016
Oudemirdum De Fryske Marren 2016
Achlum Franekeradeel 2016
Verspreide huizen Wommels Littenseradiel 2016
Verspreide huizen Achlum Franekeradeel 2016
Hidaard Littenseradiel 2016
Zuid Franekeradeel 2016
Nijemirdum De Fryske Marren 2016
Nijemirdum De Fryske Marren 2016
Wommels Littenseradiel 2016
Zuid Littenseradiel 2016
Sondel De Fryske Marren 2016
Sondel De Fryske Marren 2016
Easterein Littenseradiel 2016
De Fryske Marren 2016
De Fryske Marren 2016
De Fryske Marren 2016
Verspreide huizen Easterein Littenseradiel 2016
Wijckel De Fryske Marren 2016
Wijckel De Fryske Marren 2016
Sloten De Fryske Marren 2016
Sloten De Fryske Marren 2016
Iens Littenseradiel 2016
Itens Littenseradiel 2016
Lytsewierrum Littenseradiel 2016
Rien Littenseradiel 2016
Lemmer-Buitengebied De Fryske Marren 2016
Tjerkgaast De Fryske Marren 2016
Tjerkgaast De Fryske Marren 2016
De Fryske Marren 2016
Teroele De Fryske Marren 2016
Teroele De Fryske Marren 2016
Dijken De Fryske Marren 2016
Dijken De Fryske Marren 2016
Langweer De Fryske Marren 2016
Langweer De Fryske Marren 2016
Idskenhuizen De Fryske Marren 2016
Idskenhuizen De Fryske Marren 2016
Boornzwaag De Fryske Marren 2016
Boornzwaag De Fryske Marren 2016
Legemeer De Fryske Marren 2016
Legemeer De Fryske Marren 2016